Cân điện tử ≤ 35 kg

Cân điện tử dưới 35 kg là dòng cân bàn điện tử có kích thước và tải trọng cân nhỏ từ 35 kg trở xuống, thường để trên bàn hay tích hợp trong dây chuyền phục vụ sản xuất kinh doanh như; cân kiểm tra trọng lượng thừa-thiếu, cân thuỷ sản, cân tính tiền, cân in tem nhãn, cân siêu thị, cân đếm sản phẩm, cân thực phẩm, cân hoa quả điện tử, cân nhà bếp điện tử... . Dải cân bàn nhỏ bao gồm cân điện tử 30kg, cân diện tử 20kg, cân diện tử 15kg, cân diện tử 10kg, cận điện tử 6kg, cân điện tử 3kg
Sắp xếp :

Đối tác Cân điện tử PRO