Cân điện tử ≤ 35 kg

Cân điện tử dưới 35 kg là dòng cân bàn điện tử nhỏ có kích thước và tải trọng cân nhỏ từ 35 kg trở xuống thường là các dòng cân điện tử phổ thông phục vụ sản xuất kinh doanh như; cân thuỷ sản, cân tính tiền, cân in tem nhãn, cân siêu thị, cân đếm sản phẩm, cân thực phẩm, cân hoa quả điện tử, cân nhà bếp điện tử... . Dải cân bàn nhỏ bao gồm cân điện tử 30kg, cân diện tử 15 kg, cân diện tử 10 kg, cận điện tử 6 kg, cân điện tử 3kg
Sắp xếp :

Đối tác Cân điện tử PRO