Cải tạo cân ô tô 60 tấn tại nhà máy Micoem

Dự án sửa chữa và nâng cấp trạm cân ô tô 60 tấn tại nhà máy mì ăn liền Micoem - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam vừa hoàn thành dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp toàn diện trạm cân ô tô 60 tấn tại nhà máy mì ăn liền Micoem - Bắc Ninh thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm châu Á. 

cân ô tô 60 tấn

trạm cân ô tô 60 tấn

cân điện tử 60 tấn

 

Đối tác Cân điện tử PRO

Zalo Sale 1
Zalo Sale 2
Zalo Sale 3