Phân biệt giữa hiệu chuẩn và kiểm định cân điện tử

Hiệu chuẩn cân điện tử là gì ? Kiểm định cân điện tử là gì ?  Phân biệt 2 khái niệm này ra sao ?

PHÂN BIỆT GIỮA KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ

Tại Việt Nam cùng với sự phát triển về kinh tế, cân điện tử và các ứng dụng của nó ngày càng được nhiều đơn vị sản xuất và kinh doanh sử dụng bởi độ chính xác cao, hiệu quả và khả năng ứng dụng linh hoạt trong mọi lĩnh vực. Để bảo đảm cho việc đo lường khối lượng các nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,… một cách chính xác, ổn định thì việc định kỳ hiệu chuẩn và kiểm định cân điện tử là cân thiết phải thực hiện. Vậy kiểm định cân điện tử và hiệu chuẩn cân điện tử là gì? cân phân biệt hai khái niệm này như thế nào ?

Kiểm định cân điện tử là gì ?

Kiểm định cân điện tử là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong "Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định" theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc kiểm định phương tiện đo do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước

Hiệu chuẩn cân điện tử là gì ?

Hiệu chuẩn cân điện tử là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo (quả cân chuẩn).  Hiệu chuẩn cân điện tử nhằm thiết lập sự tin cậy của phương tiện đo, có thể không mang tính chất bắt buộc đối với một số dòng cân điện tử tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định việc sủ dụng thiết bị cân.  

Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định cân điện tử là bắt buộc theo yêu cầu của pháp lý và phải làm định kỳ theo quy định, trong khi hiệu chuẩn cân điện tử chỉ bắt buộc đối với một số sản phẩm cân điện tử nhất định, còn hầu hết công tác hiệu chuẩn là tự nguyện, tùy theo nhu cầu của đơn vị sử dụng và không cố định về thời gian.

 

Đối tác Cân điện tử PRO

Zalo Sale 1
Zalo Sale 2
Zalo Sale 3