MÔ-ĐUN CÂN/ BỘ GÁ CHÂN CÂN BỒN

MÔ-ĐUN CÂN/ BỘ GÁ CHÂN CÂN BỒN

Mô-đun cân nén cho phép chuyển đổi nhanh chóng và an toàn một bồn, phễu, băng chuyền hoặc hệ thống kết cấu thành một cân. Tải bên có sẵn và bảo vệ nâng đảm bảo duy trì sự an toàn, hiệu quả và độ chính xác. Các tính năng chuyên dụng cho phép lắp đặt nhanh chóng và an toàn. Chúng hiện có sẵn ở các phiên bản khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và môi trường để đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất máy móc và tích hợp hệ thống

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm phụ hợp và hiệu quả cho hệ thống của quý vị

Đang cập nhật thông tin. Vui lòng liên hệ hotline: 0983 041 106

Đối tác Cân điện tử PRO