Tập huấn kỹ thuật

Nằm trong kế hoạch đào tạo và tập huấn thường niên của Công Ty Cân Điện Tử Pro.  Trong 05 ngày (từ ngày 9 đến ngày 12/ 01/ 2018, các cán bộ kỹ thuật của công ty đã tham gia khóa tập huấn đào tạo kỹ thuật tại trụ sở của Tập đoàn Mettler Toledo tại TP. Hồ Chí Minh

Khoá tập huấn với mục đích góp phần nâng cao hiểu biết về sản phẩm, ứng dụng  và năng lực kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật Công ty Cân Điện Tử Pro đối với các sản phẩm cân công nghiệp, hệ thống kiểm soát quy trình sản xuất,.. của hãng Mettler Toledo.

Sau 04 ngày làm việc, Khoá tập huấn đã thành công tốt đẹp, Đại diện của hãng Metler Toledo đã trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa tập huấn.

 

Đối tác Cân điện tử PRO

Tel: +8424 6250 0059